2012 Yılı İstatistikleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması, 31.12.2011 tarihine kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı hizmet veren Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak yeniden yapılanmaya başlaması ile birlikte sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde sürekli gelişime yönelik çalışmalar devam etmektedir.

     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ülkemizde sosyal devlet ilkesinin gereğini çocuk, yaşlı, özürlü, kadın, aile ve toplum ile ilgili tüm ihtiyaç sahiplerine sürekli olarak programlı bir şekilde yerine getirmektedir.
     Müdürlüğümüz de Bakanlığımızın bu misyonu gereği; korunma ihtiyacı olan çocuklar, gençler, engelli bireyler, yoksullar, kronik hastalığı olan bireyler ve aileleri, travma yaşamış bireyler, suça sürüklenen çocuklar, gençler, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar, yoksul aileler gibi tüm ihtiyaç ve risk gruplarına yönelik profesyonel hizmet anlayışı içinde destek sağlamaktadır.
Personel Durumu:
Kadrolu 213
4/B’li Personel 19
Hizmet Alımı 487
Meslek Elemanı (Özel İdare) 15
TOPLAM 734


Organları:
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı 19 kuruluş bulunmaktadır.
 1. Samsun Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü(Sosyal Hizmet Merkezi)
 2. Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Müdürlüğü
 3. Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
 4. Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
 5. Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
 6. Kadın Konukevi Müdürlüğü
 7. Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü
 8. Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
 9. Bafra 75. Yıl Huzurevi Müdürlüğü
 10. Samsun Toplum Merkezi Müdürlüğü
 11. Gazi Osman Paşa Toplum Merkezi Müdürlüğü
 12. Havza Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü
 13. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ( 22 çocuk evi mevcuttur.)
 14. 19 Mayıs Kadın Konuk Evi Müdürlüğü
 15. Ladik Kemal Kaplan Huzurevi Müdürlüğü
 16. 19 Mayıs Çocuk Hizmetleri Kampı
 17. Samsun 19 Mayıs Sevgi Evleri Müdürlüğü
 18. Çarşamba İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
 19. KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Bağlı Yatılı Bakım Hizmeti
 
T.C 
SAMSUN VALİLİĞİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
S İl Müdürlüğümüze Bağlı Kurum Bakımı 
Hizmeti Veren Kuruluşlarımız
Kurum Bakımı Altında Fiilen Kalan
Çocuk
Sayısı
Yaşlı
Sayısı
Engelli
Sayısı
Kadın
Sayısı
1 Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası 180      
2 Çocuk Evleri(22 Adet) 111      
3 Yaşar Doğu Erkek Yetiştirme Yurdu 83      
4 Samsun Kız Yetiştirme Yurdu 13      
5 19 Mayıs Sevgi Evleri 61      
6 Bakım Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi 13      
7 Samsun Huzurevi Bakım ve Reh. Merkezi   62 41  
8 75. Yıl Bafra Huzurevi   47    
9 Havza Huzurevi Rehabilitasyon Merkezi   42 54  
10 Ladik Kemal Kaplan Huzurevi   45    
11 19 Mayıs Kadın Konukevi 4     26
12 Özel Bakım Merkezleri ( 7 Adet )     395  
           
           
       TOPLAM SAYI 465 196 490 26
  GENEL TOPLAM 1177
 
Not: Gündüzlü hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezimize 144 çocuk kayıtlıdır.


Müdürlük Tarafından Açılışına Özel İzin Verilen Kuruluşlar;
Kuruluş Sayı Kapasite Hizmet Alan Kişi Sayısı
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulüpleri 33 1600 1076
Özel Bakım Merkezleri 7 511 395
Büyükşehir Belediyesi Huzurevi 1 95 56

Hizmetler:
Başvuru Niteliğine Göre;
1- Korunmaya Muhtaç Çocuk:
BAŞVURU SAYISI KABUL RED İŞLEMİ DEVAM EDEN
Bakım Danışmanlık Eğitim Sağlık ANY Ailesine Teslim
353 153 100 29 69 8 87 68 12 
Not: Başvuru sayısı, kardeşlerin başvurusunu 1 kişi kabul ederek hesaplanmıştır.
2- Sosyal ve Ekonomik Destek(Ayni Nakdi Yardım): 2012 yılında; 428 başvuru yapılmış olup bunların 116’sı kabul edilmiş, 115’inin işlemleri devam etmektedir. Bu başvurulardan 147'si reddedilmiştir.
Not: Başvurulardan 50'si yanlış adres veya adres değişikliğinden dolayı değerlendirilememiştir.
3- Evlat Edinme: 2012 yılında; 13 çocuk evlat edindirme kapsamında aile yanına yerleştirilmiştir.
4- Huzurevi: 2012 yılında; 109 başvuru yapılmış olup; bunların 83'ü kabul edilmiş, 2’sinin işlemleri devam etmektedir. Başvurulardan 24'ü red edilmiştir.
5-     Özel Kreş Açma Başvurusu: 2012 yılında; 7 başvuru yapılmıştır. 4'ü kabul edilmiş, 3'ünün işlemleri devam etmektedir.
6- Ücretsiz Kreş Başvurusu: 2012 yılında; 4 başvuru yapılmış olup; başvuruların hepsi kabul edilmiştir.
7-     Kadın Konukevi: 2012 yılında; 332 başvuru yapılmış olup bunların hepsi kabul edilmiştir.
8- Danışmanlık, Tedbir, Aile Merkezi: 2012 yılı sonu itibariyle toplam 237 çocuğun işlemi devam etmektedir.
9- Koruyucu Aile: 48 koruyucu ailede toplam 52 çocuk koruma altına alınmıştır.
10- Özürlü Rehabilitasyon Merkezi: 2012 yılında; 25 başvuru yapılmış olup; bu başvurulardan 17'si kabul edilmiş, 2’sinin işlemleri devam etmektedir. Başvurulardan 6'sı red edilmiştir.
 
Müdürlük Tarafından, 2012 Aralık Ayı İtibariyle Sosyal Yardım, Evde Bakım ve Kurum Bakımı İçin Ödenen Ücretler;
Uygulanan Sosyal Hizmet Modeli Çocuk Sayısı Özürlü
Sayısı
Kişi Başına Verilen Aylık Ort. Ücr. Mik. (TL) 1 Ayda Verilen Toplam Ücreti Miktarı (TL)
Koruyucu Aile Yanında Bakılan 52 - 450 25.034
Sosyal ve Ekonomik Destek Alan 566 - 470 269.352
Evde Bakım Hizmeti Sağlanan - 9.988 675 6.704.774
Özel Bakım Merkezlerinde Bakılan - 357 1.454 491.563
GENEL TOPLAM 618 10.345   7.490.723
 
Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmetlerinden Yararlananlar
2012 yılında Aile Danışma Merkezi Rehberlik Masası tarafından 230 kişiye rehberlik ve danışma hizmeti verilmiştir.
ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK HİZMETLER
Evde Bakım Hizmetinden Yararlananlar
     30.07.2006 tarih ve 26444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı tüm İl Müdürlüklerinde olduğu gibi ilimizde de Özürlü Evde Bakım Hizmeti uygulanmaya devam etmektedir.
     Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin        kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile teyze çocuklarının eşleri; özürlünün evde bakımını yapabilir ve bunun karşılığında özürlü evde bakım ücreti alırlar. Bunların         dışında ayrıca özürlü ile kan bağı bulunmayan ve mahkeme kararıyla özürlünün vasiliğine atanan kişi de özürlünün evde bakımını üstlenebilir ve karşılığında özürlü evde bakım ücreti alırlar.
     Özürlü Sağlık Kurulu Raporu’nda Ağır Özürlü kısmında “EVET” yazan müracaatçılar Müdürlüğümüze bağlı Aile Danışma Merkezleri’nde başvurularını yapabilirler.
     2012 yılı sonunda Özürlü Evde Bakım Ücreti İçin Müdürlüğümüze 18.046 başvuru yapılmış olup; Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı Aralık ayı itibariyle 9988 kişiye özürlü evde bakım ücreti ödenmektedir.
Yeni Açılan Birimler:
1- Samsun Aile Danışma Merkezi ( 2010 )
     2009 yılı başından itibaren belirlenen pilot illerde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taşra teşkilatlarının yeniden yapılanması ve toplam kalite yönetim sistemi çerçevesinde daha etkin ve verimli bir sosyal hizmet anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
     Bu çalışmalar doğrultusunda 2011 yılına kadar İl Müdürlüğümüz binasında hizmet vermekte olan Aile Danışma Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi hizmeti vermek üzere Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası’nın kullanılmayan kısmında yapılan tadilatın ardından tek katlı ve engelli erişime uygun bir binada hizmet vermektedir.
     
2- Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ( 2010 yılından bu yana 22 çocuk evi hizmete açılmıştır.)
     Müdürlüğümüz, çocuklarımız için uygulanan en yaygın hizmet modelimiz olan kurum bakımı modelinden daha ziyade çocuklarımızın aile ortamını ve sıcaklığını daha fazla hissedebileceği, kişisel gelişimlerine daha fazla katkıda bulunabilecek, kendine güvenen, toplumla iç içe ve toplumsal gerçekliğin ne olduğunu bilip kendi ayakları üstüne basabilen bir gençlik yetiştirmek amacıyla çocuk evleri modelini uygulamaya başlamıştır.         
     İlimizde ilk olarak 2010 yılında hayata geçirilen çocuk evleri projesi kapsamında toplam 22 çocuk evi açılmıştır. Evlerimizin konumları belirlenirken özellikle hastane ve okullara yakınlığı düşünülmüş, çocuk yetiştirmeye elverişli ve güvenilir bölgeler tercih edilmiştir. Bu evlerimizde toplam 105 çocuğumuza hizmet verilmekte olup, 1 evde 24 saat vardiya esasına dayalı 3 bakım elemanı ve 1 çocuk evi sorumlusu görevlendirilmiştir.
     Müdürlüğümüzün büyük önem verdiği Çocuk Evleri projesinin yaygınlaştırılması ve bu sayının daha da arttırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. 2 evin tefrişatı devam etmekte olup; 8 çocuk evinin açılış onayı gelmiştir. Bu evlerimizin de hizmete açılmasının ardından toplam çocuk evi sayısı 32'ye yükselecektir.
     
3- 19 Mayıs Kadın Konukevi ( 2011 )
     Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği destekli projesi kapsamında 30 kapasiteli Kadın Konukevi hizmet binasında tefrişat işlemleri tamamlanmıştır.
     Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol sonucunda hizmet binasının tahsisi Müdürlüğümüze yapılmıştır.
     Modern bir donanımla inşa edilen Kadın Konuk Evi’nin, 2706,77 m² inşaat arsası ve 399,55 m² olan bina alanı yanında; çocuk oyun parkı ve bahçe mevcut olup; 30 kapasite ile hizmete açılmıştır.
     
4- Samsun Bakım Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi ( 2011 )
     Kadın konukevi olarak kullanılan hizmet binası; yeni kadın konukevi’nin hizmete açılması ile birlikte (Mülga) SHÇEKGenel Müdürlüğü’nün 27.09.2011 tarih ve 205 sayılı Oluru ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet vermektedir.
     Kuruluşumuz 15 kapasitelidir. Kuruluşumuzda koruma ve bakım altında bulunan kızlarımızın psiko-sosyal gelişimleri için çeşitli etkinlikler yapılmakta olup; eğitimleri konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir.

5- Ladik Kemal Kaplan Huzurevi Müdürlüğü ( 2012 )
     Genel Müdürlüğümüz, Ladik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Ladik Huzurevi ve Aşevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında “Ladik Huzurevi inşaatının tamamlanması, devredilmesi ve işletilmesine ilişkin imzalanan protokol” 29.03.2010 tarihinde onaylanmıştır.
     Zemin+3 katlı kaba inşaatı bitirilmiş Ladik Huzurevi bahçe düzenlemesiyle birlikte Ladik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. Ladik Huzurevi’nin kullanım hakkı bedelsiz olarak, 29 yıllığına Müdürlüğümüze tahsis edilmiştir.
     Ladik Kemal Kaplan Huzurevi 42+8 kişi toplam 50 kapasiteli olarak hizmete açılmıştır.
 
6- 19 Mayıs Çocuk Hizmetleri Kampı ( 2012 )
     19 Mayıs Çocuk Hizmetleri Kampı;  81 oda, 175 yatak kapasitesi ile sadece Samsun değil Türkiye'deki sosyal hizmet kuruluşlarının eğitim merkezi ve dinlenme tesisi olarak hizmet verecektir.
     Burada, yurt genelinde huzurevlerimiz, yetiştirme yurtlarımız, çocuk yuvalarımız, özürlü bakım merkezlerimiz, rehabilitasyon merkezlerimizden yaşlılarımız, özürlülerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız hem dinlenme imkanına kavuşmuş, hem de Bakanlığımızın organize ettiği eğitim faaliyetlerinin burada yapılabilmesinin olanağı sağlanmış olacaktır.           
     Kampımız, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kendi yeteneklerinin farkını varmalarını ve kendilerini bu yönleriyle topluma ifade etmeleri için önemli bir kuruluşumuz olacaktır.
     Bakanlığımızca uygun görülen misafirlerimizin ağırlanacağı kampımızda; yaz döneminde tatil imkanı sunmasının yanında; kampımızın kış döneminde de Bakanlığımızın hizmet içi eğitim programlarına ev sahipliği yapabilecek düzeyde hizmet vermesi en büyük amacımızdır.
 
7- Samsun 19 Mayıs Sevgi Evleri Müdürlüğü ( 2012 )
     Kapatılan Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesinin imzalamış olduğu protokol çerçevesinde, 19 Mayıs İlçesi sınırları içinde bulunan 20.000 m2 arsa üzerine yapılmak üzere, 0–18  yaş grubu çocuklarımız için tek katlı 306 m², iki katlı 334 m² kullanım alanları olan 8 ev, 1665 m² kullanım alanlı bir idare binası 23.07.2010 tarihinde ihale edilmiştir.
     İnşaat 2011 yılı sonunda tamamlanmış olup; Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2012 tarih ve 192 sayılı olurları ile 80 kapasiteli olarak hizmete açılmıştır.
     Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çocuk kuruluşlarının hizmet dönüşümü kapsamında 19 Mayıs Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu olarak hizmet vermektedir.
 
8- KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ( 2012 )
     Koza Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü de Bakanlığımızca açılması öngörülen diğer pilot illerle birlikte (İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Denizli, Antalya, Trabzon, Mersin, Şanlıurfa, Ankara) 6 Aralık 2012’de Sayın Başbakanımızın Eşleri Emine ERDOĞAN ve Sayın Bakanımız Fatma ŞAHİN Hanımefendilerin telekonferans sistemiyle bağlantısı ve Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy ve Samsun Protokolünün katılımıyla hizmete açılmıştır.
     Merkezimizde 6284 sayılı Kanun kapsamında kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde şiddet mağdurlarına psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.
     Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 7 gün 24 saat esasıyla çalışır.
 
9- Çarşamba İlçe Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ( 2012 )
     İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde sunulması amacıyla Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda ilçelerimizde Sosyal Hizmet Merkezleri açılması planlanmaktadır.
     Bu kapsamda Çarşamba İlçe Müdürlüğü hizmete açılarak; Çarşamba Kaymakamlık binası içinde tahsis edilen 4 odada hizmet vermektedir.
  
10- Umut Evleri ( 2012 )
     Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan özürlülerimize sürekli bakım hizmetlerinin sunulduğu Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerimizde toplu yaşamın getirdiği olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzlukların en önemlisi çok sayıda özürlünün bir arada bulunmasından dolayı toplumsal hayata katılımda zorluk yaşanmasıdır. Bu nedenlerle özürlülerimizin küçük gruplar halinde bir apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamalarını sürdürmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
     Bu projenin amacı özürlülerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalandırılmasıdır.
     İl Müdürlüğü olarak çocuk evi hizmetinde çocuklarımızı nasıl sosyal ve psikolojik anlamda toplumla iç içe bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyorsak;  engelli kardeşlerimizi de ev ortamına taşıyarak  insan onuruna yaraşır hizmet almalarını ve toplumla iç içe yaşamlarını sürdürmelerini hedeflemekteyiz.
     Bu kapsamda ilimiz Havza İlçesi'nde ilk umut evimiz açılmış olup; ikincisi ise açılma aşamasındadır.
  
Kısa ve Uzan Vadede Hayata Geçirilecek Olan Bina Projeleri
Yılı: 2013                    Ayı: Ocak
Bakım Sosyal ve Reh. Mrk. Arsa; İlkadım İlçesi Ulugazi Mh. 861 ada, 4 nolu parselde bulunmakla birlikte 14,912,07 m² alana sahiptir.
Arsanın, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 02.12.2010 tarihinde Müdürlüğümüze tahsisi yapılmış, projeleri hazırlanmıştır. 23 Ağustos 2011 tarihinde ihalesine çıkılan Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaatı bitmiş olup; gerekli tefrişatın ardından hizmete açılacaktır.
Yeni İl Müdürlüğü Binası Yeni İl Müdürlüğü Hizmet binasının ilimiz;  İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde mülkiyeti Hazineye ait 7677 ada 1 nolu parsel 955,44 m2'lik arsa alanı üzerinde yapılması planlanmaktadır. 2013 yılı yatırım programına teklif edilmiştir.
İkinci Sevgi Evleri Sitesi 2013 yatırım programı için kabul edilen 2.Sevgi Evleri ile ilgili arsa arayışlarımız devam etmektedir.
Umut Evleri Projesi Bu projeyle, engelli bireylerimizin toplumla iç içe yaşamlarını sürdürmesi, komşuluk ilişkilerini yaşamaları ve toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu proje kapsamında ilimiz Havza İlçesi’nde 1 ev açılmış ve bu engelli bireylerimizin hizmetine sunulmuştur.
Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğümüze bağlı huzurevlerimizde kalan engellilerimiz için kurumlarımızın ihtisaslaştırılması ve dönüşümü çerçevesinde  Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, 19 Mayıs İlçesi Kumcağız Mahallesi 46 ada, 20 parsel, 8000 m2'lik arsa üzerinde 19 Mayıs Sevgi Evleri yanında engelli erişimine uygun ve engellilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek Engelsiz Yaşam Merkezi yapılması planlanmaktadır.
Çarşamba İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde sunulması amacıyla Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda ilçelerimizde Sosyal Hizmet Merkezleri açılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi arsa alanı için Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Çarşamba İlçesi'nde mülkiyeti hazineye ait bir arsa üzerinde yapılacak imar planı değişikliğinin ardından Müdürlüğümüze tahsisi gerçekleşecektir.
Bafra İlçe Müdürlüğü İlçe Müdürlüğümüzün, Bafra Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde Müdürlüğümüze tahsis edilebilecek bir binada hizmet vermesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Erkek Çocuk Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Son yıllarda sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı suça sürüklenen erkek çocuklarımız için yapılması planlanmaktadır. Arsa ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü'nden Çarşamba İlçesi'nde yapılmak üzere uygun yer tahsisi imar planı değişikliğinin ardından Müdürlüğümüze yapılacaktır.
Kız Çocuk Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Son yıllarda sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı suça sürüklenen kız çocuklarımız için yapılması planlanmaktadır. Arsa ile ilgili 19 Mayıs İlçesi Dereköy Beldesi'nde 7000 m2 üzerinde yapılması planlanmaktadır.
PROJELER:
S.N
 
İşin / Projenin Adı
 
Başlama-Bitiş Tarihi
 
Maliyeti (TL)
 
2010-2012 Arası Harcama Tutarı (KDV Hariç) Nakdi Gerçk. Oranı %
 
Fiziki Gerçk. Oranı %
 
Kim Tarafından Yapıldığı
 
1 BSRM ( 40 Kişilik ) 2008-2012 2.510.000,00 TL     60 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
2 Engelsiz Yaşam Merkezi
 
2012-2014
 
7.500.000,00 TL       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
3 Yeni İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Hizmet Merkezi           Bakanlığımız tarafından 2013 yılı yatırım programına teklif edilmiştir.
4 Samsun İli Sosyal Risk Haritasının Oluşturulması(SORHOP) 2011-2012 41.600,00 TL   100   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
5 Sokaktan İstihdama Objektif Bakış 2012-2013 61.270,00 TL   100 80 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 
Yapılması Planlanan Sosyal Projeler:
1- İhtiyaç duyulan meslek gruplarında hizmet alımı yoluyla personel temininin sağlanması.
2- Reşit olarak kuruluşlarımızdan ayrılan çocuklarımız ile irtibat ve koordinasyon sağlayacak bir birimin oluşturulması.
3- Koruyucu aile ve gönüllü çalışmalar konusunda kampanya başlatılması.
4- Yetiştirme yurtları ve çocuk yuvası binalarının yenilenmesi.
5- Yurtlarımızda barınıp memuriyete başlayan gençlerimiz için sosyal hayata adaptasyon seminerleri verilmesi ve yuva kurmalarına yardımcı olunması.
6- Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi için arsa arayışının neticelendirilmesi ve inşasının gerçekleştirilmesi.
7- KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi vasıtası ile il genelinde aile içi şiddete karşı duyarlılık oluşturulması. KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin işleyişi ve aile içi şiddet ile ilgili halka açık yerlerde bilgilendirme çalışmaları yapılması.
8- İl Müdürlüğü yeni bir hizmet binası yapımı için proje taslağı oluşturulmuştur.
 
Uygulanan Projeler
Müdürlüğümüz gerçekleştirmek istediği bu projelerin yanı sıra; hizmet sunulan hedef gruplara dönük koruyucu-önleyici hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliğin arttırılmasına yönelik mevcut hibe programlarından yararlanarak yereldeki diğer kurumlarla birlikte çeşitli projeler yürütmektedir.
  
Projenin Adı SAMSUN İLİNİN SOSYAL RİSK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ -SORHOP
Uygulayan Kurum Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Finansman Sağlayan Kurum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Bütçe 41. 600,00TL
Açıklama: Projenin amacı; temel konusu çocuk suçluluğu olmak üzere, Samsun ilinin sosyal risk haritasının oluşturulması, bölgedeki kalkınmanın önünde duran engellerin tespit ve analiz edilmesi ve tespit edilen bu veriler doğrultusunda başta çocuk suçluluğu olmak üzere ilgili tüm kurumların katılımıyla gerçekçi ve yenilikçi strateji ve çalışmaların önünün açılmasıdır.
 
Projenin Adı ÇOCUKLARA AÇILAN BİLİŞİM PENCERESİ PROJESİ
Uygulayan Kurum Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Finansman Sağlayan Kurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bütçe 29. 757,58 TL
Açıklama: Projenin amacı; Çocuk ve Gençlik Merkezine kayıtlı 12-18 yaş arası 15 çocuğun Dünya’da her yıl giderek artan bilişim sektörü alanında yer alan Web Tasarımı konusunda mesleki becerilerini geliştirerek ve istihdam edilebilirliklerinin önünü açmak amacıyla Merkezde kurulan bilgisayar sınıfında 4,5  ay süre boyunca bu alanda eğitim verilmesidir.
           
Samsun Valiliği, Mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,
AB ve Dış İlişkiler Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi işbirliği ile çocuklarımızın
meslek edinmesine yönelik açılan web tasarım kursuna 18.02.2011 tarihinde başlanılmıştır.
Kursun eğitim görevlisi Halk Eğitim Merkezince sağlanmıştır. Bilgisayar laboratuarımız
Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yenilenmiştir.
192 saat olan ve 15 çocuğun yararlandığı kursumuz 08.06.2011’de sona ermiştir.
  
Projenin Adı BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM PROJESİ
Uygulayan Kurum Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Finansman Sağlayan Kurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bütçe 30.964,38 TL
Açıklama: Projenin amacı; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet ve  Rehabilitasyon Merkezine kayıtlı 15-25 yaş arası 25 gence, web tasarımı konusunda 352 saatlik eğitim verilerek  bu gençlerin mesleki becerilerini geliştirerek  istihdam edilebilirliklerinin önünü açmaktır.
 
Projenin Adı İŞ’TE FIRSAT- Değerlendirme Aşamasında
Uygulayan Kurum Samsun Valiliği
Proje Ortağı Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Finansman Sağlayacak Kurum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Bütçe 132. 600,00 Avro
Açıklama: Projenin amacı; Samsun’da göç, yoksulluk gibi nedenlerle dezavantajlı konumda bulunan gençlerin istihdam edilebilirlik oranlarını artırmaktır.
 
Projenin Adı SOKAKTAN İSTİHDAMA OBJEKTİF BAKIŞ
Projenin Süresi 9 ay
Projenin amaçları
 
(Genel ve Özel Amaçlar)
Genel Amaç:
 • Samsun ilinde gençlerin piyasada geçerli vasıflar kazanarak, işgücü niteliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılarak işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlamaktır.
Özel Amaçlar:
1. Samsun ilinde sokakta çalışan bir grup gencin fotoğrafçılık mesleği konusunda teorik ve pratik eğitimlerle, nitelik elde ederek istihdama yönlendirilmesi.
2. Sokakta çalışan çocuklar sorunu konusunda görevli- yetkili kurumlar arası işbirliklerini canlandırmak.
3. Sokakta çalışan çocukların karşılaşabileceği riskler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak.
Ortak(lar)
 • Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Fotoğraf ve Kültür Sanat Derneği (FOKUS)
 • Samsun İl Özel İdaresi
 • İştirakçi: Profesyonel Fotoğrafçılar Derneği