Sosyal ve Ekonomik Destek Nedir?

1-Sosyal ve Ekonomik Destek Nedir?
 Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi destekleri kapsamaktadır.
2-Kimler Yararlanabilir?
  • Korunma kararlı   kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
  • Hakkında korunma kararı alınma talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
  • Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
  • Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,
3-Başvuru İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?   
  • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
  • Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
  • İl ve İlçe müdürlükleri, muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda  da bulunabilir.
4-Sosyal Yardım Çeşitleri Nelerdir?
Geçici sosyal yardımlar, bir yıl süreli sosyal yardımlar, uzun süreli(iki yıl) sosyal yardımlar.
5-Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği Çerçevesinde Verilecek Destek Miktarları Nelerdir?
Çocuk Yaş Durumu En Yüksek Devlet Memur Aylığı(Ek Gösterge Dahil) Tutarının 2012 (Temmuz-Aralık) 2013 (Ocak-Haziran)
Okul Öncesi Çocuk %50'si 340,05 350,73
İlköğretime Devam Eden Çocuk %75'i 510,07 526,09
Ortaöğretime Devam Eden Çocuk %80'i 544,08 561,16
Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk %90'ı 612,09 631,31
Yetişkinler İçin %40'ı 272,04 280,58
NOT:SOSYAL YARDIM HİZMETİNİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1-3 AY ARASINDADIR.