Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Çocuk Kulüpleri Açılış İşlemleri Nelerdir?

Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Çocuk Kulüpleri Açılış İşlemleri Nelerdir?
Kuruluş açmak isteyen kişiler kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ile İl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvururlar. Yetki Belgesi verilmeden önce kuruluşun açılması düşünülen binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi/İskan Raporu kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kuruluş binası meslek elemanları tarafından yerinde incelenerek binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Binanın uygun görülmesi halinde kurucudan aşağıdaki belgeler istenir:
 
1.T.C. Kimlik Numarasının beyanı
2.Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
3.Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi
4.Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu
  
NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 4 AYDIR.