Özel Bakım Merkezi Açılış İşlemleri Nelerdir?

Özel Bakım Merkezi Açılış İşlemleri Nelerdir?
  Merkez açmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hizmete açılmak istenen merkezin adını, bakım hizmeti verilecek özür grubunu veya gruplarını, hizmetin yatılı veya gündüzlü olarak verileceğini ve hizmet verilecek binanın adresini belirten dilekçe ile bu aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvururlar.
 
Kurucudan İstenecek Belgeler:
 
1.T.C. Kimlik Numarası beyanı
2.Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
3.En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge
4.Tüzel kişinin şirket olması halinde şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri
5.Tüzel kişinin sermaye şirketi olması halinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,
6.Kişinin dernek veya vakıf olması halinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge 
7.Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına 
dair belge,
8.Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,
9.Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine 
dair beyanını içerir belge
 
Merkezde Sorumlu Müdür Olacak Kişiden İstenen Belgeler
 
1.T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2.Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
3.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
4.Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi
5.Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu 
alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,
6.Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
  
NOT: HİZMETİN TAMAMLANMASI 30 İŞ GÜNÜDÜR. BU SÜRE İÇERİSİNDE BİNANIN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE EVRAKLAR İNCELENİR.