Koruyucu Aile Hizmeti Ve Koruyucu Aile Nedir?

1- Koruyucu Aile Hizmeti Ve Koruyucu Aile Nedir?
Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmelerine Koruyucu Aile Hizmeti  ve bu hizmeti veren aile ya da kişilere Koruyucu Aile denilmektedir.
2- Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
b)     Türkiye’de sürekli ikamet edenler,
c)      25-65 yaş aralığında olanlar,
d)     En az ilkokul/ilköğretim mezunu olanlar,
e)      Düzenli gelire sahip olanlar,
f)       Evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz kişiler
   
Yukarıda belirtilen kişiler koruyucu aile olarak İl Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüklerimiz ve Aile Danışma Merkezlerimize  başvurabilirler.
3- Hizmetten Yararlandırılan Çocuklar Kimlerdir?
 
a)      Çeşitli nedenlerle kendi ailesinden ayrılmak zorunda kalan,
b)     Öz ailesi bulunan ancak ailesince bir süre için bakılamayan,
c)      Kurum bakımında olan,
d)     Zaman içerisinde uygun bakım modeli belirlenecek olan,
e)      Öz ailesinin yanına döndürülebilecek çocuklar,
4- Koruyucu Aile'ye Sağlanan İmkanlar Nelerdir?
     Koruyucu ailesi olduğunuz çocukların sağlık, giyim, eğitim-öğrenim, meslek edindirme kurs bedelleri ve servis ücretleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanmakta olup çocuğa yaş ve öğrenim düzeyine göre harçlık ödenmektedir. Bu ödemeler aylık olarak yapılmaktadır. Ayrıca Koruyucu Aile'nin talepte bulunması durumunda, aylık olarak Koruyucu Aile ücreti ödenmektedir.
 
     Koruyucu aile hizmeti devam ederken, gerek duyulduğunda çocuğun sağlık harcamaları Genel Sağlık Sigortası kapsamında Müdürlüğümüz tarafından ödenmektedir.
  
5- Koruyucu Aile Hizmeti Ekonomik Destek Miktarları
  
YAŞ-OKUL DURUMU % AYLIK BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE AYLIK HARÇLIK AYLIK TOPLAM
0-3 YAŞ 50 350     350
4-5 YAŞ 75 525     525
6-14 YAŞ (İlköğretim 1-4 ve 5-8 Sınıflar)               80 560 600 45 605
      900 65 625
15-18 YAŞ (Lise ve Dengi) 85 595 1200 90 685
  
Not: 2013 YILININ 1. yarısı için; KATSAYI 0,0737737 * EK GÖSTERGE 9500 = TOPLAM  700,50