Korunmaya Muhtaç Çocuk Kimdir ve Koruma Altına Nasıl Alınırlar?

1-Korunmaya Muhtaç Çocuk Kimdir ve Koruma Altına Nasıl Alınırlar?
     Korunmaya muhtaç çocuk;  beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan; ana veya babasız, ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.
     Kurumumuzca görevlendirilen sosyal çalışmacılar tarafından, çocuğun korunmaya muhtaç olup olmadığını inceledikten sonra çocuğun özgeçmişi ve ailesinin sosyal-ekonomik durumunu gösteren bir sosyal inceleme raporu hazırlanır. Mahkemece onay alındıktan sonra korunmasına karar verilen çocuklar yaşlarına uygun yuva ve yetiştirme yurtlarına yerleştirilir.
  
2-Korunmaya Muhtaç Çocukların Bulunması, İncelenmesi Ve Duyurulmasından Kimler Sorumludur?
Korunmaya muhtaç çocukların duyurulmasından mahalli mülki amirler, sağlık kurum ve kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri, belediye zabıta memurları ve çocukların ebeveynleri sorumludur. Çocukların bulunması ve incelenmesi ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün görevidir.
3-Korunma Kararının Süresi Ne Kadardır?
Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilenlere bağlıdır;
  
  • 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;
     a)Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
     b)Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,
  • Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar,
  • Bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararları uzatılabilir.
  
     Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe ve harçlıkları kurumca karşılanmak kaydıyla kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.
4-Müdürlüğümüz Tarafından Korunmaya Muhtaç Çocuklara Verilen Hizmet Türleri Nelerdir?
  1. Kurum Bakımı
  2. Koruyucu Aile Hizmeti
  3. Evlat Edinme
5-Korunmaya Muhtaç Çocuk Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
a. Dilekçe 
b. T.C. Kimlik Numarası Beyanı
NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 10-60 GÜNDÜR.