Evlat Edinme Nedir?

1-Evlat Edinme Nedir?
     Bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bir kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.
2-Evlat Edinmek İçin Kimler Başvurabilir?
     En az 5 yıldan beri evli olan veya 30 yaşını doldurmuş bulunan evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz kişiler evlat edinmek üzere başvuruda bulunabilir.
3-Evlat Edinme Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?
a. Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin sabıka kayıtları
b. Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
c. Öğrenim durumunu gösterir belge,
d. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
e. Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.                                                                                                                                                                  
NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 YIL OLMAKLA BİRLİKTE BU SÜRE İSTENİLEN ÇOCUĞUN YAŞ VE CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DEĞİŞEBİLMEKTEDİR.