Engelli Kimlik Kartı Almak İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Engelli Kimlik Kartı Almak İçin İstenen Evraklar Nelerdir?
1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Fotokopisi
2. 2 Adet Vesikalık Resim
3. Dilekçe
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  
Engelli veya yakını Müdürlüğümüze bağlı Aile Danışma Merkezi'ne başvurarak bu hizmetten faydalanabilir.
  
NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 AYDIR.