Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla yapılan “Okul Destek Projesi” nin Kapanış Programı Gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan Çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocukları dış uyarıcılardan korumak dezavantajlı gruptan çıkarmak ve akranları ile eşit fırsatlara kavuşabilmeleri için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile buluşturmak amacıyla Türkiye'nin 23 İlinde pilot proje olarak başlatılan “Okula Destek Projesi’nden” İlimizde’de toplam 102 çocuk yararlanmaktadır.

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü “Okul Destek Projesi” (Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması) ile sosyal ekonomik destek alan ailelerimizde çocukları adına farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarında kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânların sunulması, çocukların yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm sağlanması, çocuklara eğitim alanında eğitim ve destek sağlanması akademik başarılarının artırılması, çocukların sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılımı sağlanarak psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtmiştir.

İlimizde de bu proje kapsamında 2017 yılı Aralık ayı başı itibariyle ailelere ve çocuklara yönelik faaliyetler başlatıldığını, öncelikle yapılan tanışma kahvaltısı ile ailelerin ve çocukların proje konusunda bilgilendirildiğini, daha sonra çocukların ilgi alanlarına göre sportif ve sosyal faaliyetlere katılımının sağlandığı, Gençlik Merkezleri ve Kültür Merkezleri’ne kurs kayıtlarının yapıldığını ve gerekli malzemelerin proje bütçesi kanalıyla alındığını, çocukların yaşadıkları ilin kültürel ve tarihi yapısını tanımaları amacıyla gezi programı yapıldığını, bu gezi programı kapsamında Gazi Müzesi, Kent Müzesi, Amazon Köyü, Kurtuluş Yolu, Bandırma Vapuru’nun ziyaret edildiği, sinema etkinliğinin yapıldığı ailelere “Çocuklarla İletişim” konusunda seminer programı düzenlendiğini, çocuklara ise “Değerler Eğitimi” konusunda etkinlikler aracılığıyla bilgilendirme yapıldığını ifade etmiştir.
            Okul destek projesinin, 2017 yılı kapanış programı 23.12.2017 tarihinde Vali Yardımcısı Sezgin ÜÇÜNCÜ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin BALCI ve İl Müdür Yardımcısı Necmettin AYGÜN'ün katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılında da ailelerin ve çocukların istek ve katılımıyla projenin devamı sağlanacaktır.